روتاری جوینت اصلی


روتاری جوینت سری 57 مدل DN80برای سرویس آبدهی - طراحی یک طرفه و دو طرفه- واحد دورانی حفاظ دار- تعویض سریع و آسان اجزای - آببند (آببند روتور ،آببند متحرک)- آببند مکانیکی متعادل جنس کربن گرافیت / تنگستن کارباید- دریچه خروجی - محفظه چدنی- روتور استیل- عبور انواع مواد- مواداتصالات محفظه شعاعی- آببند تنگستن کارباید/ گرافیت

 روتاری جوینت اصلی