گروه فنی مهندسی حمزه نیا ( روتاری جوینت )

گروه فنی مهندسی حمزه نیا ( روتاری جوینت )

هم اکنون پس از 25 سال مفتخر است که ضمن نقشی که در اشتغالزایی داشته است، حدود 100 نوع محصول که در صنایع مختلف از جمله: حوزه های متعدد صنایع فولاد ، ذوب آهن، ماشین سازی ، صنایع نفت و پتروشیمی ، لاستیک سازی، کاغذسازی، رنگرزی ، آتشنشانی، صنایع غذایی و نیز صنایع کشاورزی نقش اساسی دارند را تولید کند.

هم اکنون پس از 25 سال مفتخر است که ضمن نقشی که در اشتغالزایی داشته است، حدود 100 نوع محصول که در صنایع مختلف از جمله: حوزه های متعدد صنایع فولاد ، ذوب آهن، ماشین سازی ، صنایع نفت و پتروشیمی ، لاستیک سازی، کاغذسازی، رنگرزی ، آتشنشانی، صنایع غذایی و نیز صنایع کشاورزی نقش اساسی دارند را تولید کند.